“Samen op zoek naar mogelijkheden”

Visie

"Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid!"

Out of the Box onderwijs is toonaangevend in het denken in kansen en mogelijkheden. Met een brede expertise en ervaring willen we ervoor zorgen dat er bij scholen, teams, leerkrachten, ouders en kinderen meer ruimte komt om alle kansen te benutten. We willen een brug slaan tussen heden en toekomst, tussen ‘niet’ en ‘wel’, tussen ‘maar’ en ‘en’.

Goed onderwijs is onderwijs waarbij het kind met de eigen behoeften centraal staat. Ieder kind is uniek en leert uniek. Goed onderwijs is onderwijs met een duidelijke missie en visie waarbij het primaire proces als een huis staat. De relatie, autonomie en het gevoel van competentie zijn de voorwaarden voor een kind om zich te ontwikkelen. Dit zijn echter ook de voorwaarden voor de onderwijsprofessional om zich bekwaam te voelen. Met de aanwezigheid van deze voorwaarden neemt de motivatie, inzet en de zin om te leren en te werken toe of keert terug!