“Samen op zoek naar mogelijkheden”

School/teams

Management

Bij Out of the box onderwijs bieden we de mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteuning en/of vervanging van de Intern Begeleider. Daarnaast kunnen we een kwaliteitslag bieden om een organisatie op een hoger niveau te tillen.

Sleutelwoorden aanbod: 

Interim Intern Begeleider • Vervanging Intern Begeleider • Coaching Intern Begeleider • Passend Onderwijs • Opbrengstgericht onderwijs • Resultaatanalyse • Zorgstructuur •  Voorbereiding inspectie • Verbetertrajecten •  Ouderbetrokkenheid 3.0 


Teams

Out of the box Onderwijs is sterk in afstemming op het team, in het analyseren van een situatie en we werken doelgericht.
We gaan uit van de kwaliteiten die er al zijn en bouwen daarop voort. 

Sleutelwoorden aanbod:

Coaching leerkrachten • Invoeren doorgaande lijn primaire proces • Klassenmanagement • Coöperatief leren • Leren zichtbaar maken  • Eigenaarschap • Lesmodellen • Differentiatie • Taakgerichtheid • Relatie • Groepsfeer • Zorg in de klas • IQ • Samenwerken• Leren leren • Communicatie • Leerlijnen • Streefniveaus •  Feedback •  Sociale veiligheid • Gedrag • Omdenken


We gaan graag in gesprek  met u om te kijken of we een passend aanbod kunnen doen.