“Samen op zoek naar mogelijkheden”

Ouders en kind

Ouders

Soms verloopt de ontwikkeling van een kind niet helemaal zoals verwacht. U wilt het beste voor uw kind, maar bent niet "wijs in het land van onderwijs". U wilt de juiste stappen zetten, maar weet niet naar welk doel toe te werken. 

U kunt bij Out of the box Onderwijs terecht voor:

 • Brainstorming

Loopt u vast in het onderwijs, de opvoeding of begeleiding van uw zoon of dochter? We kunnen met u meedenken over de vraagstukken die er liggen. Soms kan een frisse blik vanuit een helikopterview erg fijn zijn!

 • Advies en ondersteuning op het gebied van onderwijs

Wat mag u verwachten als het gaat om het niveau van uw kind? Hoe werkt het eigenlijk met de doelen en de verwachte uitstroom in het onderwijs? Hoe kunt u uw kind ondersteunen in het leren? Out of the box onderwijs kan u voorzien van advies en ondersteuning binnen alle facetten van het onderwijs. 

 • Advies en  ondersteuning op het gebied van opvoeding

Structuur, regelmaat, voorspelbaarheid; hoe bied je dat aan een kind? En hoe werkt het als je kind dit bovenmatig nodig heeft? Hoe vindt u het plezier in de opvoeding (terug)?  We denken met u mee en gaan uit van de mogelijkheden van uw kind. Soms wordt  uw vertrouwen ondergesneeuwd door alle zorgen. Maar de mogelijkheid ligt vaak temidden van de moeilijkheid. 

 • Informatie omtrent uitdagingen (ADHD, autisme, hoogbegaafdheid)

Out of the box onderwijs bezit over veel kennis omtrent uitdagingen rondom kinderen. Het afkortingenwoordenboek kennen we prima. Maar wat betekent dit nou voor uw kind? Waar liggen de kansen en hoe kunt u weer in uw kracht gaan staan als ouders?

 • Huiswerkbegeleiding 

In samenwerking met school kunnen we uw kind begeleiden bij het maken van huiswerk. Daarnaast kunnen we uw kind ook helpen in de taakaanpak, het leren leren en de planning.

 • Begeleiding bij leerachterstanden

Het kan zijn dat een kind een achterstand op loopt in het leren. Soms is het niet echt een achterstand, maar meer een passend niveau van uw kind: niet iedereen hoeft de gemiddelde leerstof volledig te kennen en kunnen. De achterstand kan echter ook ontstaan door hiaten. Out of the box Onderwijs kan helpen bij het maken van een inhaalslag op leergebied.

 • Begeleiding bij onderpresteren

U weet of heeft gehoord dat uw kind niet het niveau behaalt passend bij uw kind. Dit kan komen door onderpresteren. Soms komt dit door onvoldoende uitdaging, een verminderde motivatie en bijvoorbeeld aanpassingsgedrag van uw zoon of dochter. We kunnen met uw meekijken waar de mogelijkheden liggen en samen met school en uw kind het passende niveau behalen. 

 • Coaching

Naast leren op het gebied van lesstof, kan uw kind soms ook nog veel leren op andere gebieden. Allerlei factoren kunnen er daarnaast voor zorgen dat uw zoon of dochter niet lekker in het velletje zit. Out of the box Onderwijs kan dan coaching aanbieden. In gesprek met u en uw kind kunnen we een plan opstellen voor begeleiding. 

 • "Ik leer anders" training    

Een grote groep ondergewaardeerde kinderen heeft juist een bijzondere gave. Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal op school niet onthouden of begrepen. Bijles werkt vaak niet of nauwelijks omdat ook die lesstof 'verkeerd' aangeboden wordt. De training "ik leer anders" vertaalt de lesstof voor deze kinderen naar deze andere manier van denken. Out of the box Onderwijs is gecertificeerd om deze training aan te bieden.

 • Creatieve coaching

U kunt bij Out of the box Onderwijs terecht voor coaching van uw kind of u samen met uw kind door creatief bezig te gaan. We gebruiken de verbeeldingskracht om aan de gang te gaan met uitdagingen die er nog liggen. We nodigen u van harte uit voor een gesprek om hier meer concreet op in te gaan!

 

Kind

Wij willen jou wat zeggen.

Jij bent uniek.  Dat betekent dat je wonderlijk bent; er is maar één jou. 

Wiebel je? Denk je veel na? Pieker je? Praat je veel? Vind je leren moeilijk? Of vind je het juist makkelijk? Denk je anders? Ben je soms bang?

Jij bent mooi, precies zoals je bent. Zullen we dat aan de grote mensen leren?

Jij kunt bij ons terecht voor:

 • Een kop chocomel.
 • Een plan om aan jouw eigen doelen te werken.
 • Hulp bij je huiswerk.
 • Hulp bij het leren van je rekenen, spelling, lezen en alles waarvan jij denkt; dat wil ik nog beter kunnen!
 • Het leren kennen van jezelf.

Misschien tot snel!