“Samen op zoek naar mogelijkheden”

Interim IB

 

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en de na- en bijscholing van een team. Daarnaast is deze de uitwerker van de onderwijsvisie en degene die de lijnen uitzet voor het didactisch en pedagogisch handelen. De laatste jaren is hij of zij de spil binnen het passend onderwijs; steeds meer kinderen blijven in het regulier onderwijs. Dat maakt het werk van een intern begeleider divers en uitdagend en het vraagt om een brede kennis op het gebied van zorgbeleid en zorgstructuur. De intern begeleider is onmisbaar gebleken in de basisschool.  Daarom is het voorzetten van de werkzaamheden van de intern begeleider bij ziekte, verlof of vertrek des te belangrijker!

Out of the box Onderwijs biedt een bevlogen, flexibele en enthousiaste intern begeleider. Zij is inzetbaar bij vervanging of als u een kwaliteitsslag wil maken in uw organisatie.  Vraagt u vooral naar de mogelijkheden!